ما راهنمای تور نیستیم اما میزبانان مهمان دوستی هستیم که بی صبرانه منتظریم تا به مهمانان هر آنچه که از تهران می دانیم نشان بدهیم. ما به بازدید کننده های خارجی، تور 2-3 ساعته رایگانی از تهرانگردی ارایه می دهیم.
با اینکه ممکن است خوش آمدگوهای داوطلب ما نتوانند خیلی خوب به زبان بازدید کننده ها صحبت کنند اما آنها سرشار از انرژی هستند تا به شما نشان بدهند آنچه را که ما در تهران داریم. حداقل اینکه آنها درباره تهران ممکن است از بازدید کننده ها بیشتر بدانند.

با ما مسافران، مسیرهایی را که به وسیله تورگردانان طی میشود طی نمی کنند، آنها با ما از محله هایی که زندگی هر روزه جریان دارد گذر می کنند.ما نمی توانیم شما را در موزه ها  و اماکن دیدنی همراهی کنیم همچنین نمی توانیم توضیحات دقیق و ویژه ای درباره تاریخ، معماری و هنر به شما ارایه بدهیم. ما وقت  شما  رو با دادن اطلاعات طولانی و خسته کننده درباره اماکن هدر نمی دهیم و ذهن شما را از حجم بالایی از تاریخ ها و اشکال پر نمی کنیم.

ما اینجاییم فقط برای اینکه با شما گپ دوستانه ای بزنیم و درباره زندگی روزمره در تهران صحبت کنیم!
خوش آمد گوهای تهران داوطلبانی هستند که می خواهند به شما نشان دهندتهرانی ها مهمان نوازند.
زمانشان را به صورت رایگان در اختیار شما می گذارند . در عوض، با شما به زبان غیر فارسی که دوست دارند تمرین کنند صحبت می کنند و اوقات لذت بخشی را به وجود می آورند. بنابراین نقشه و کتاب راهنمایی وجود نخواهد داشت.
لطفا حداقل دو هفته زودتر از موعد رسیدنتان به تهران و یا حتی زودتر با ما تماس بگیرید، ما خوشحال می شویم که خوش آمدگویی را که بیشترین نزدیکی را با علایق شما داشته باشد پیدا کنیم و حتی ممکن است برای شما بیشتر جالب شود اگر به خوش آمد گو اجازه بدهید تا شما رو با ایده های خودش غافلگیر کند.

هر خوش آمد گو روشی شخصی برای برنامه ریزی همراهی شما دارد . شما یکدیگر رو در یک مکان مورد توافق ملاقات می کنید و اکتشاف 2-3 ساعته تهران را با هم به صورت پیاده یا با وسیله نقلیه عمومی آغاز می کنید. خوش آمد گو همیشه تلاش خواهد کرد تا خواسته های شما در ارتباط با یک برنامه کوتاه مدت براورده شود اما حتما می دانید که انتظارات به خصوص و اجرای دستورات، مربوط به راهنمآیان تور است و نه خوش آمد گوها.

مانند یک مهمان بیایید
و مثل یک دوست خداحافظی کنید!!!