شبکه خوش آمدگوهای جهانی در سال 1992 به عنوان اولین برنامه خوش آمد گویی به یک بازدید کننده در نوع خودش تاسیس شد.
Big Apple Greeter در نیویورک به وسیله موسس آن  خانم Lynn Brooks و به واسطه ملاقات هایی که او با مردم داشت رشد کرد.
او می خواست که مردم دنیا، نیویورک را آنطوری بشناسند که او می شناخت.
مفهوم کار او موفقیت بزرگی بود و به سرعت در تمام دنیا منتشر شد. همچنان که تعداد برنامه ها افزایش یافت، شبکه خوش آمد گو های جهانی به صورت یک جامعه داوطلبانه مستقل مجری آن شدند.
تمام برنامه ها رایگان است و سرویس ارایه شده توسط شهروندان مشتاق و ساکنانی که شهر خودشون رو دوست دارن به صورت داوطلبانه اجرا می شود.

تمام خوش آمد گوها و مقاصد مشخص این برنامه، ارزش های بنیادین یکسانی رو به اشتراک می گذارن:

  • تمام خوش آمد گوها داوطلبانه فعالیت می کنند.
  • خوش آمد گوها می توانند از 1 تا 6 نفر رو به صورت یک گروه کوچک همراهی کنند.
  • ملاقات یک خوش آمد گوبرای بازدید کننده رایگان خواهد بود.
  • تمام بازدید کننده ها بدون هیچگونه تبعیضی همراهی خواهند شد.
  • برنامه خوش آمد گویی، توریسم پایدار را حمایت می کند. برنامه ها به طبیعت ومحیط ساخت دست بشر احترام می گذارد و غنای فرهنگی و اقتصادی را برای جوامع محلی به همراه دارد. برنامه هدفی است برای یک تصویر مثبت و پایدار از هر مقصد گردشگری.
  • برنامه های خوش آمد گویی، فرصت غنا بخشیدن به تبادلات فرهنگی را به وجود می آورد و ارتباطاتی را بین مردمان عادی برای ساختن جهانی بهتر می سازد.