درباره خوش آمد گوها ی تهران
خوش آمد گوها ی تهران، یک گروه داوطلبانه شفاف است که شکل گرفته تا درک از فرهنگ و مردم ایران را برای مردم دیگر کشورها تقویت کند و  دوستی های بین فرهنگی را ترویج دهد.

عضوی از جامعه خوش آمد گوها ی جهانی
جامعه خوش آمد گوها ی جهانی یک جامعه غیر رسمی از برنامه خوش آمد گویی در جهان است. خوش آمد گوها ی تهران، به ارزش های بنیادین جامعه خوش آمد گوها ی جهانی که در زیر لیست شده اند و از وب سایت خوش آمد گوها ی جهان برداشت شده اند پایبند است:

 • خوش آمد گوها شهروندانی داوطلب هستند، یک چهره دوستانه برای بازدید کننده های هر شهری.
 • خوش آمد گوها گروه های کوچک ( حداکثر شش نفر) را همراهی می کنند.
 • ملاقات یک خوش آمد گو رایگان است.
 • تمام بازدید کننده ها و داوطلبین بدون هیچ گونه تبعیضی می توانند در این برنامه شرکت داشته باشند.
 • برنامه خوش آمد گویی، توریسم پایدار را حمایت می کند. برنامه ها به طبیعت بکروهمجنین به محیط ساخت دست بشر احترام می گذارند و غنای فرهنگی و اقتصادی را برای جوامع محلی به همراه دارد. برنامه هدفی است
 • برای یک تصویر مثبت و پایدار از هر مقصد گردشگری.
 • برنامه های خوش آمد گویی، فرصت غنا بخشیدن به تبادلات فرهنگی را به وجود می آورد و ارتباطاتی را بین مردمان عادی برای ساختن جهانی بهتر می سازد.
 • خوش آمد گو ها
  اعضای گروه خوش آمد گوها ی تهران داوطلبینی هستند که برنامه خوش آمد گویی را بر اساس حسن نیت خود اجرا می کنند. گروه خوش آمد گوها ی تهران هیچگونه ادعا و یا تضمینی برای وجود تجربیات خاص یا کیفیت ویژه اجرای برنامه توسط اعضای خود ندارد.
 • گروه خوش آمد گوها ی تهران هردو نوع بازدید کننده های انفرادی و گروه های کوچک (شش نفر) را پذیرا خواهد بود.
 • گروه خوش آمد گوها ی تهران، برای هردو نوع بازدید کننده های انفرادی و گروه های کوچک (شش نفر) خوش آمد گو یی را پیشنهاد می دهد.
 • گروه خوش آمد گوها ی تهران،این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از درخواست ها یا برنامه هایی که به نظر گروه نامرتبط می باشند بدون هیچ دلیلی سرباز زند. خوش آمد گوها ی تهران نمی توانند به عنوان یک گروه واسطه فعالیت هایی مانند خرید بلیط ها یا رزرو اونت ها و غیره را برعهده داشته باشند.

هزینه ها
ملاقات یک خوش آمد گو رایگان است. گروه خوش آمد گوها ی تهران هیچ گونه هزینه ای شامل هزینه حمل و نقل، ورودیه ها و هزینه خوراک را از بازدید کننده ها درخواست نمی کنند.

رفتار نامناسب
گروه خوش آمد گوها ی تهران،این حق را برای خود محفوظ می دارد تا اگر بازدید کننده ه یکی از رفتارهای زیر را از خود بروز دهد سرویس خود را در هر مرحله ای از تور رایگان خود خاتمه دهد:

هرگونه رفتار غیر قانونی یا پرخطر
رفتار نامتعارف و غیر اخلاقی، این مورد شامل رفتار نامتعارف سرزده از بازدید کننده در قبال خوش آمد گو، رفتار نامتعارف در میان بازدید کننده ها یا از سوی بازدید کننده ها در قبال فرد یا افرادی خارج از گروه همراه می باشد.

هرگونه استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، همچنین مشاهده مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدریا مشروبات الکلی.

هرگونه رفتار، عمل یا حرکت نامناسبی که توهین آمیز تلقی گردد و مخاطب آن گروه خوش آمد گوها ی تهران و اعضای آن باشد.

بیانیه مسولیت محدود
گروه خوش آمد گوها ی تهران هیچ گونه مسولیتی در قبال هرگونه بیماری، جراحات، دزدی ها، گم شدن اشیا یا هر گونه خساراتی که برای بازدید کننده ها در طول اجرای برنامه به وجود آید ندارد. بازدید کننده ها تمام مسولیت ایجاد هرگونه آسیب، جراحت یا خسارت را که ممکن است در طول برنامه بر آنها وارد شود را به صورت کامل می پذیرند.

حفظ حق سر باز زدن از ارایه سرویس
گروه خوش آمد گوها ی تهران می تواند در مقابل هریک از دلایل زیر، از ارایه سرویس خود سر باز زند یا آن را در حین اجرا متوقف سازد:

 • اگرفعالیت خوش آمد گو بیشتر از سه ساعت به طول بیانجامد.
 • اگرخوش آمد گو متحمل هرگونه هزینه مربوط به برنامه شود.
 • فراهم کردن اطلاعات غلط از طریق فرم درخواست خوش آمد گو و /یا از طریق ارسال ایمیل توسط بازدید کننده ها به گروه یا خود شخص خوش آمد گو.
 • اگربازدید کننده ها تلاشی برای به دست آوردن پول یا سود از سرویس ارایه شده داشته باشند یا برای انجام معامله ای سود آور از طریق سرویس ارایه شده اقدام نمایند.
 • بازدید کننده ها برای ارجاع به سرویس گروه خوش آمد گوها ی تهران به یک سازمان سود ده مانند یک آژانس مسافرتی مبلغی را پرداخت کنند.
 • بازدید کننده ها درخواست شرکت در برنامه ای مانند توریسم جنسی به هر شکلی را داشته باشند.
 • خوش آمد گو قرار ملاقات را ممکن است بدون اطلاع قبلی لغو کند اگر دلایل غیر قابل اجتنابی را مشاهده کند یا شرایط فوق العاده ای مانند( شرایط جوی خاص، بلایای طبیعی و غیره) پیش آید.

لغو شدن ناگهانی برنامه توسط بازدید کننده ها
گروه خوش آمد گوها ی تهران،این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از ارایه سرویس به بازدید کننده هایی که قبلا قرار ملاقات خود را بدون اطلاع قبلی لغو کرده اند خودداری کند. این حرکت شامل مواردی که غیر قابل اجتناب هستند یا شرایط فوق العاده نمی شود.

 • روند ملاقات با یک خوش آمد گو
  بازدید کننده ها قبول می کنند تا به روند ذیل در خصوص درخواست یک خوش آمد گو از گروه خوش آمد گوها ی تهران پایبند باشند.
 • بازدید کننده برای ملاقات یک خوش آمد گو از طریق فرم درخواست مربوطه در وب سایت گروه خوش آمد گوها ی تهران اقدام می کند.
 • بازدید کننده یک ایمیل قبول درخواست از گروه خوش آمد گوها ی تهران دریافت می کند.
 • بازدید کننده می تواند به صورت مستقیم از طریق ایمیل با خوش آمدگو تماس بگیرد.
 • در صورتی که ما نتوانیم یک خوش آمد گوی مناسب برای بازدید کننده پیدا کنیم یا اینکه خوش آمد گو زمان کافی برای اجرای برنامه را نداشته باشد، ما به بازدید کننده ایمیل لغو برنامه را ارسال می کنیم.

مواردی که گروه خوش آمد گوها ی تهران ممکن است نتوانند داوطلبی را بیابند
در موارد ذیل گروه خوش آمد گوها ی تهران ممکن است  نتوانند داوطلبی را بیابند:

 • در صورتی که تعداد درخواست ها زیاد باشد و یا تعداد خوش آمد گوهای در دسترس کم باشد.
 • خوشآمد گویی را نتوان پیدا کرد که بتواند در خواست های بازدی کننده را پوشش دهد ( مانند ملاقات در فرودگاه،آغاز تور در صبح زود، پیمودن مسافت طولانی، استفاده از امکاناتی که هزینه زا می باشند و …)
 • بازدید کننده در ثبت درخواست خود در حداقل 2 هفته جلوتر از زملن مورد نظر اقدام نکند.
 • درخواستی که توسط بازدید کننده کمتر از 18 سال ارسال شود.

قبول شرایط و قوانین برای حضور در برنامه خوش آمد گوها ی تهران الزامی است.